Canon จัดให้ ส่วนลด 30% สำหรับบริการรับ-ส่งพรินเตอร์เพื่อซ่อม - Canon Thailand

Canon จัดให้ ส่วนลด 30% สำหรับบริการรับ-ส่งพรินเตอร์เพื่อซ่อม

Canon จัดให้ ส่วนลด 30% สำหรับบริการรับ-ส่งพรินเตอร์เพื่อซ่อม

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

อัตราค่าบริการ :
 • เครื่องในประกัน ราคาโปรโมชัน (ไม่รวม VAT) 210 บาท จากอัตราค่าบริการปกติ (ไม่รวม VAT)  300 บาท
 • เครื่องที่หมดประกัน ราคาโปรโมชัน (ไม่รวม VAT) 350 บาท จากอัตราค่าบริการปกติ (ไม่รวม VAT) 500 บาท

เงื่อนไขการให้บริการและโปรโมชัน
 • ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับใบเสนอราคาที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้บริการต้องอนุมัติภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567
 • กลุ่มสินค้าที่ได้สิทธิร่วมโปรโมชันต้องเป็นสินค้าประกันศูนย์ และรวมถึงสินค้าประกันศูนย์ที่หมดสัญญารับประกัน
 • พื้นที่ให้บริการ Canon Delivery Service ได้แก่ เขตพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี)  หรือพื้นที่ที่มีระยะทาง 0 - 10 กิโลเมตร จากตัวแทนซ่อมแคนนอน เท่านั้น
  (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการในกรณีนอกเขตพื้นที่ให้บริการและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากเกินระยะทางที่กำหนด)
 • ขอสงวนสิทธิการใช้บริการขนส่ง 1 ครั้งต่อสินค้า 1 เครื่องเท่านั้น
 • รุ่นสินค้าที่ให้บริการ ได้แก่ รุ่นต่อไปนี้ (สำหรับสินค้ารุ่นอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
  • G-Series : G1000, G2000, G300, G4000, G1010, G2010, G3010, G4010, G1020, G2020, G3020, G570, G670
  • E-Series : E410, E510, E3170, E4270
  • MG/MP Series : MG2570s, MG3570, MG3670, MP287
  • TS/TR Series : TS207, TS307, TS707, TS8270, TS9570, TR8570
 • บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้า ณ วันเข้ารับบริการ แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดการชดเชยค่าเสียหายที่บริษัทขนส่งกำหนด
 • ลูกค้าสามารถ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  (กรณีลูกค้าแจ้งความจำนงใช้บริการหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไปรับสินค้าในวันทำการถัดไป)
 • บริษัทฯ จะให้บริการหลังจากที่ได้รับชำระค่าบริการจากลูกค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้(เบอร์มือถือเท่านั้น) ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (Model & Serial Number) ก่อนขอรับบริการ
 • ลูกค้าต้องเตรียมบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อยพร้อมในการขนส่งเคลื่อนย้ายตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายขณะขนส่ง
 • ขอสงวนสิทธิในการขอคืนค่าขนส่งทุกกรณี

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้เพียงเพื่อการแจ้งเตือน ตรวจสอบความถูกต้อง และการแสดงตัวตนเฉพาะสำหรับการขอใช้บริการเท่านั้น โดยจะดูแลข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่ https://th.canon/th/consumer/web/privacy

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2344-9988  |  Line OA :  @canononsiteprinter