บริการรับ-ส่ง เครื่องพรินเตอร์เพื่อซ่อม - Canon Thailand

แคนนอนจัดให้ กับบริการรับ-ส่ง เครื่องพรินเตอร์เพื่อซ่อม

ราคาข้างต้นเป็นราคาขั้นต่ำสำหรับการให้บริการภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อื่นตามระยะทาง
การพิจารณาเรื่องการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

 • ลูกค้าสามารถ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  (กรณีลูกค้าแจ้งความจำนงใช้บริการหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไปรับสินค้าในวันทำการถัดไป)
 • บริษัทฯ จะให้บริการหลังจากที่ได้รับชำระค่าบริการจากลูกค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือเท่านั้น) ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (Model & Serial Number) ก่อนขอรับบริการ
 • ลูกค้าต้องเตรียมบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อยพร้อมในการขนส่งเคลื่อนย้ายตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายขณะขนส่ง
 • ให้บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี) หรือพื้นที่ที่มีระยะทาง 0 - 10 กิโลเมตร จากตัวแทนซ่อมแคนนอน เท่านั้น
  (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการในกรณีนอกเขตพื้นที่ให้บริการและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากเกินระยะทางที่กำหนด)
 • ขอสงวนสิทธิการใช้บริการขนส่ง 1 ครั้งต่อสินค้า 1 เครื่องเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิในการขอคืนค่าขนส่งทุกกรณี
 • รุ่นสินค้าที่ให้บริการ ได้แก่ รุ่นต่อไปนี้ ( หากเป็นสินค้ารุ่นอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
  G-Series : G1000,G2000,G300,G4000,G1010,G2010,G3010,G4010,G1020,G2020,G3020,G570,G670
  E-series : E410,E510,E3170,E4270
  MG/MP Series : MG2570s,MG3570,MG3670,MP287
  TS/TR Series : TS207,TS307,TS707,TS8270,TS9570,TR8570
 • บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าสินค้า ณ วันเข้ารับบริการ แต่ไม่เกินวงเงินตามที่บริษัทฯ ขนส่งกำหนด ไม่เกิน 7,000 บาท ต่อครั้ง

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ในแบบฟอร์ม เพียงเพื่อการแจ้งเตือน ตรวจสอบความถูกต้อง และการแสดงตัวตนเฉพาะสำหรับการขอใช้บริการเท่านั้น โดยจะดูแลข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่ https://th.canon/th/consumer/web/privacy