การสนับสนุนลูกค้าสำหรับปรากฏการณ์ข้อผิดพลาด Error 70 หรือ Error 80 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกล้อง DSLR รุ่น EOS 70D ของแคนนอน - Canon Thailand

30 มิ.ย. 2022 (อัพเดต)

  การสนับสนุนลูกค้าสำหรับปรากฏการณ์ข้อผิดพลาด Error 70 หรือ Error 80 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกล้อง DSLR รุ่น EOS 70D ของแคนนอน

  อัพเดต:
  แคนนอนขอแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบนี้จะได้รับบริการซ่อมแซมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


  ขอขอบคุณที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  แคนนอนขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ด้านล่างนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เสมอมา และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการส่งมอบบริการและการสนับสนุนที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าของเรา

  ปรากฏการณ์:
  ในกล้อง DSLR รุ่น EOS 70D ของแคนนอนบางตัวอาจแสดงข้อผิดพลาด Err 70 *1 หรือ Err 80 *1  ซ้ำๆ จากการสื่อสารภายในล้มเหลวอันเป็นผลมาจากโครงสร้างของแผงวงจรไฟฟ้าภายในตัวกล้องเกิดความเสียหาย โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานจนทำให้ภายในกล้องมีอุณหภูมิสูง เช่น การถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากยังใช้กล้องต่อไปอาจทำให้ไม่สามารถเปิดใช้กล้องได้ในที่สุด

  "Err 70" หรือ "Err 80" จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD ที่ด้านหลังของกล้องหรือบนแผง LCD ที่ด้านบนของกล้อง

   

  <ภาพตัวอย่างของหน้าจอที่แสดงข้อผิดพลาด Err 70 บนจอ LCD ด้านหลังของกล้อง>

   

  <ภาพตัวอย่างของหน้าจอที่แสดงข้อผิดพลาด Err 80 บนแผง LCD ด้านบนของกล้อง>

   

  * 1 ในบางกรณี คุณอาจสามารถกู้คืนฟังก์ชันของกล้องจากการแสดงข้อผิดพลาด  error 70 หรือ error 80  ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้งได้โดยการปิดแล้วเปิดกล้องใหม่อีกครั้ง หรือโดยการถอดแบตเตอรี่แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ แต่ปรากฏการณ์ที่ระบุไว้ในที่นี้หมายถึงข้อผิดพลาด error 70 หรือ error 80 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผิดปกติ

  กล้องที่ได้รับผลกระทบ:

  เฉพาะกล้อง DSLR รุ่น EOS 70D ของแคนนอนบางตัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้

  ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เฉพาะกับกล้องที่มีหมายเลขประจำตัวกล้องสองหลักแรกอยู่ระหว่าง "00" ถึง "22"

   

  การสนับสนุนลูกค้า:
  กล้อง DSLR รุ่น EOS 70D ของแคนนอน ที่มีข้อผิดพลาด error 70 หรือ error 80 เกิดขึ้นซ้ำๆ และหมายเลขประจำตัวกล้องสองหลักแรกอยู่ในช่วงที่ระบุข้างต้นจะได้รับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตรวจสอบ / ซ่อมแซมปัญหาอื่นๆ ยังถือว่าเป็นการซ่อมแซมตามปกติ

  ลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะทำการตรวจสอบ/ซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดนำเฉพาะตัวกล้องพร้อมด้วยฝาปิดหน้ากล้องมาติดต่อที่ศูนย์บริการแคนนอน

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง