รายการระบบปฏิบัติการ macOS ที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและสแกนเนอร์ - Canon Thailand

04 พ.ค. 2023 (อัพเดต)

  รายการระบบปฏิบัติการ macOS ที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและสแกนเนอร์

  รายการสินค้าที่รองรับ
  MAXIFY Series  |  PIXMA E Series  |  PIXMA G Series  |    PIXMA GM Series  | PIXMA GX Series  |  PIXMA iP Series   |  PIXMA iX Series  |  PIXMA MG Series  |  PIXMA MP Series  |  PIXMA MX Series  |  PIXMA TR Series  |  PIXMA TS Series   |  PRO Series  |  Scanner  |   WG Series

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  MAXIFY iB4070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  MAXIFY iB4170 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  MAXIFY MB5070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  MAXIFY MB5170 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  MAXIFY MB5370 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  MAXIFY MB5470 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA E400 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E410 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E460 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA E470 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E480 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E510 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E560 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA E610 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ
  PIXMA E3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA G570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1000 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA G1010 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA G1020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1030 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1737 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2000 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA G2010 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA G2020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3000 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA G3010 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA G3020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4000 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA G4010 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA GM2070 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA GM4070 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA GX3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX6570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA iP100 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA iP110 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iP1188 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iP2770 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iP2772 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iP2870 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iP7270 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA iX6560 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ
  PIXMA iX6770 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iX6870 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA iX7000 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MG2270 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG2470 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MG2570 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MG2570S ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์(
  CUPS Driver)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MG2970 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  Not Supported
  PIXMA MG3070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MG3270 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG3570 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG3670 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MG4270 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ
  PIXMA MG5470 Not Supported ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG5570 Not Supported ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG5670 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG6470 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG6670 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG7170 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG7570 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MG7770 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MP237 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MP287 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MX397 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA MX477 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MX537 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA MX727 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ
  PIXMA MX927 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA TR150 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4570S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4670S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR8570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA TS207 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS307 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA TS5170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS6070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA TS6370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8070 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA TS8170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  imagePROGRAF PRO-500  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA PRO-1 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  PIXMA PRO-10 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA PRO-100 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (CUPS ไดร์เวอร์)
  PIXMA PRO-200 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA PRO-300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  CanoScan 5600F ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  CanoScan LiDE 110 ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  CanoScan LiDE 120 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  CanoScan LiDE 210 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  ไม่รองรับ ไม่รองรับ
  CanoScan LiDE 220 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องสแกน
  (ICA ไดร์เวอร์)
  CanoScan LiDE 300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 400 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 700F ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  รุ่นสินค้า macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  WG7740 ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)
  WG7750F ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)
  ติดตั้งไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
  (UFR II ไดร์เวอร์)

  สำหรับคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านระบบ AirPrint™ กรุณาคลิกที่นี่.

  เพิ่มเครื่องพิมพ์แคนนอนของคุณด้วย Apple AirPrint™

  หมายเหตุ: ภาพประกอบหน้าจอจากเครื่อง mac OS 10.15 หน้าจอและเลย์เอ้าท์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการติดตั้ง mac OS แต่ละเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นการทำงานยังคงเหมือนกัน

  ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเครื่องพิมพ์แคนนอนและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายกับอุปกรณ์ Mac ของคุณเรียบร้อยแล้ว

  ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ไอคอน “การตั้งค่าระบบ” ​​​​ หรือเลือกจากปุ่มแอปเปิ้ล >การตั้งค่าระบบ

  ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ไอคอน “เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน”


  ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่เครื่องหมายบวก +

  ขั้นตอนที่ 5: เลือกเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ AirPrint™ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม” (ตัวอย่างด้านล่างนี้เลือก E3300)

  ขั้นตอนที่ 6: เครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครื่องพิมพ์


  หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แคนนอนของคุณ โปรดดูคู่มือออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์แคนนอน

  ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เว็บไซต์แคนนอน

  ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในช่องค้นหา (ตัวอย่างนี้ เราจะค้นหารุ่น E3370)

  ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ “คู่มือการใช้งาน” > “ดูคู่มือออนไลน์”

  ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ “Setup” > พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในช่องค้นหา (ตัวอย่างนี้ เราจะค้นหารุ่น E3370)     

  ขั้นตอนที่ 5: ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าและเลือก“mac OS” (ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์)