แคนนอน ”Macro Ring Lite MR-14 EX II” การแจ้งการแก้ไขข้อมูลในคู่มือการใช้งาน (เกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์) - Canon Thailand

24 ก.พ. 2016

  แคนนอน ”Macro Ring Lite MR-14 EX II”
  การแจ้งการแก้ไขข้อมูลในคู่มือการใช้งาน (เกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์)


   ขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน

  เราพบว่ามีข้อผิดพลาดในคู่มือการงานของ "Macro Ring Lite MR-14EX II" ซึ่งเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2557 การประกาศแจ้งนี้ให้รายละเอียดของความผิดพลาดและข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข

  รายละเอียดข้อผิดพลาด

  ข้อผิดพลาดอยู่ในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง “Filter Compatibility” (ความเข้ากันได้ของฟิลเตอร์) ในหน้า 17 ของคู่มือการใช้งาน MR-14EX II ไม่สามารถใช้งานได้กับเลนส์ดังต่อไปนี้หากฟิลเตอร์นั้นอยู่ติดกับหน้าเลนส์
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM
  • MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
  ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง:
  เลนส์มาโคร (Macro Lens)ความเข้ากันได้กับฟิลเตอร์
  (1)(2)
  EF50mm f/2.5 Compact Macroไม่ *ได้
  EF100mm f/2.8 Macroได้
  EF100mm f/2.8 Macro USM
  EF100mm f/2.8L Macro IS USM
  EF180 f/3.5L Macro USM
  EF-S60mm f/2.8 Macro USM
  MP-E65 f/2.8 1-5x Macro Photo
  *: เลนส์ไม่สามารถใช้ได่กับฟิลเตอร์เนื่องจากมีการรบกวนการโฟกัสจากการที่ฟิลเตอร์สัมผัสกับหน้าเลนส์
  และฟิลเตอร์อาจได้รับความเสียหายหรือเลนส์อาจเกิดการทำงานผิดพลาด
  ข้อมูลแก้ไข:
  เลนส์มาโคร (Macro Lens)ความเข้ากันได้กับฟิลเตอร์
  (1)(2)
  EF50mm f/2.5 Compact Macroไม่สามารถใช้ได้*1สามารถใช้ได้
  EF100mm f/2.8 Macroสามารถใช้ได้
  EF100mm f/2.8 Macro USMไม่สามารถใช้ได้
  EF100mm f/2.8L Macro IS USMสามารถใช้ได้ในบางเงื่อนไข*2
  EF180 f/3.5L Macro USM
  EF-S60mm f/2.8 Macro USMสามารถใช้ได้
  MP-E65 f/2.8 1-5x Macro Photoไม่สามารถใช้ได้
  *1: : เลนส์ไม่สามารถใช้ได่กับฟิลเตอร์เนื่องจากมีการรบกวนการโฟกัสจากการที่ฟิลเตอร์สัมผัสกับหน้าเลนส์ และฟิลเตอร์อาจได้รับความเสียหายหรือเลนส์อาจเกิดการทำงานผิดพลาด
  *2: ใส่ฟิลเตอร์หน้าเลนส์ก่อนใส่ Macrolite Adapter (หน้า 16) ด้านหน้าฟิลเตอร์ หากไม่มีเส้นด้ายยึดให้ในส่วนขอบด้านหน้าของฟิลเตอร์ จะไ ม่สามารถทำการติดตั้งแฟลชได้เนื่องจาก Macrolite Adapter จะไม่สามารถยึดอยู่ได้ หากแฟลชไม่สามารถยึดติดไว้ได้หลังจากติดฟิลเตอร์และ Macrolite Adapter เข้ากับหน้าเลนส์แล้ว ส่วนขอบของรูปภาพอาจมืดขึ้น.


  สิ่งที่ได้รับผลกระทบ
  คู่มือการใช้งาน Macro Ring Lite MR-14 EX II.

  หากพบปัญหา ติดต่อ
  กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่านหากท่านมีปัญหา