มาตรการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดจากบัฟเฟอร์ล้นของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับสำนักงานขนาดเล็กของแคนนอน (CVE-2022-43608) - Canon Thailand

12 ธ.ค. 2022

  มาตรการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดจากบัฟเฟอร์ล้นของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับสำนักงานขนาดเล็กของแคนนอน (CVE-2022-43608)

  เราขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  แคนนอนได้ตรวจพบช่องโหว่ที่เกิดจากบัฟเฟอร์ล้น (Buffer Overflow) ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสำหรับสำนักงานขนาดเล็กของแคนนอน โดยมีรุ่นที่ได้รับผลกระทบตามรายการด้านล่าง (CVE-2022-43608)

  ช่องโหว่ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า อาจมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีระบบด้วยการรันโค้ดแปลกปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกระบบปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้เราเตอร์ (แบบมีสายหรือ Wi-Fi)

  แม้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่นี้ก็ตาม แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่แคนนอนจัดเตรียมให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

  นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตั้งค่า IP address ส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์และป้องกันสภาพแวดล้อมเครือข่ายด้วยไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์ทั้งแบบมีสายหรือ Wi-Fi ที่สามารถจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในขณะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โปรดเข้าเยี่ยมชมได้ที่นี่.

  รุ่นที่ได้รับผลกระทบ:

  imageCLASS LBP621Cw
  imageCLASS LBP623Cdw
  imageCLASS LBP664Cx
  imageCLASS MF641Cw
  imageCLASS MF642Cdw
  imageCLASS MF643Cdw
  imageCLASS MF644Cdw
  imageCLASS MF645Cx
  imageCLASS MF746Cx


  โปรดคลิกที่นี่ สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  ในการนี้ เรายังคงดำเนินการทบทวน ตรวจสอบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอนได้อย่างวางใจต่อไป

  ในการนี้ เรายังคงดำเนินการทบทวน:
  ตรวจสอบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอนได้อย่างวางใจต่อไป

  โพสต์ครั้งแรก วันที่ 12 ธ.ค.  2022