รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศเนปาล ปี 2563 - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศเนปาล ปี 2563

  มกราคม

  นครโฮจิมินห์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 3
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/325 1
  ตลับหมึกพิมพ์/328 2

  สิรหา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 2
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/303 2
  ตลับหมึกพิมพ์/325 4
  ตลับหมึกพิมพ์/328 2
  ตลับหมึกพิมพ์/337 2

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม