ประกาศ

กุมภาพันธ์ 2018

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’

20 ก.พ. 2018 — ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอนสืบเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับช่องโหว่ที่เรียกว่า Meltdown และ Spectre แคนนอนจึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าวที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Meltdown’ และ ...

มกราคม 2007

รายการตรวจเช็คสายไฟและปลั๊ก

18 ม.ค. 2007 — รายการตรวจเช็คสายไฟและปลั๊กกรุณาติดต่อศูนย์บริการ Canon ในพื้นที่ของคุณหากมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเกิดรอยไหม้บนปลั๊ก ซึ่งเป็นไปได้ว่าเริ่มเกิดปัญหารอยไหม้ (Tracking) ซึ่งเป็นอันตรายขาปลั๊กผิดรูปไฟติดๆดับๆเมื่อสายไฟงอสายไฟขาด แตก หรือเป็นรอยบากสายไฟบางส่วนเกิดความร้อนตัวอย่างที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช๊อตรือไฟไหม้ซึ่งเป็นอันตราย:...